Bölümler P-Y Pediatri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)

Çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümünde poliklinik hizmeti verilmektedir.

Poliklinik bekleme salonu ve odalar,  çocukların kendilerine ait bir ortamda olmanın rahatlığı ve güveni içinde muayene olmalarını sağlamak amacı ile düzenlenmiştir.

Ayrıca tüm çalışanlar da çocuk psikolojisine uygun davranmaya özen göstermektedir.

Poliklinik hizmetlerinde randevu saatlerine uyulmaktadır.

Bekleyen annelerin emzirebilmesi için yeterli genişlikte ve donanımda bir emzirme odası oluşturulmuştur.

Her hastamız ekibimizden kendi doktorunu seçebilmektedir.

Doktorlarımız hem sağlıklı çocuk izleminde (aşılama - beslenme - gelişme - taramalar) hem de hastalık hallerinde ortak oluşturulmuş bilimsel programlar çerçevesinde hareket eder.

Her bebeğin en az bir kez, bir de pedagog tarafından değerlendirilmesi sağlanmıştır. 18. ayda ücretsiz sunulan bu hizmet sayesinde gözden kaçabilecek sorunlar da saptanabilmektedir.

Hastalık hallerinde tetkikler (laboratuvar, radyoloji) en kısa zamanda ve en güvenilir şekilde yapılmaktadır.

Artık çocuklarda da, erişkin hastalıklarında olduğu gibi alt branş hekimlerinin bilgilerine daha sık başvurulmaktadır.

Hastanemizde allerji, endokrinoloji, kardiyoloji, nöroloji, gastroenteroloji, hematoloji, onkoloji ve pediatrik cerrahi uzmanları poliklinik yanında serviste de hastalarımızı her an değerlendirmektedir .

 

Çocuklarımızın ruhsal / gelişimsel sorunlarında, konuşma problemlerinde pedagog ve konuşma terapistleri yardımcı olmaktadır.