Bölümler A-D Dahiliye

Deneyimi, ileri teknolojisi ve eğitilmiş kadrosu ile hizmet veren Medamerikan Tıp Merkezi  Dahiliye Bölümü;  tanısı konmamış hastaların ilk başvuru adresi olarak oldukça yoğun çalışıyor. Hastalıkların teşhisini koyarak ilgili branşlara sevk ediyor ve tedavinin “doğru yerde” yapılmasını sağlıyor. Ayrıca, tanısı konmuş hastaların izlemlerini sağlamak ve önleyici tıp konusunda destek olma misyonunu da yerine getirmektedir.

MedAmerikan Tıp Merkezi Dahiliye Bölümü uzman hekim kadrosu, tıptaki yenilikleri her türlü kaynaktan izleyerek yeni teknolojilerin optimum şekilde kullanılmasını sağlıyor.

Dahiliye söz konusu olduğunda Laboratuvar, Radyoloji, Nükleer Tıp ve Kardiyoloji  tanı koydurucu tetkiklerini yoğun biçimde kullanmak gerekiyor. Tanısı konulan hastalar içinde cerrahi müdahale gerektirenler gerekli cerrahi bölümlere, farklı uzmanlık alanı müdahalesi gerektirenler ise farklı uzmanlık kliniklerine sevk ediliyor.