Bölümler E-J Göz Hastalıkları: Oftalmoloji


Medamerikan Tıp Merkezi Göz Kliniği’nde rutin göz muayenesinden ileri tanı ve tedavi yöntemlerine kadar geniş bir spektrumda dünya standartlarında hizmet verilmektedir. Konusunda deneyimli göz hastalıkları uzmanları, her yaştaki hastalarda, tüm kırma kusurlarının ve genel göz hastalıklarının yanısıra Glokom, Pediatrik Oftalmoloji ve Şaşılık, Retina ve Maküla Hastalıkları, Oküler İmmünoloji ve Üveit, ve Kontakt Lens konularında en güncel tanı ve tedavi yöntemlerini uygulamaktadır.

Göz tansiyonu adıyla da bilinen glokom hastalığı, dünyadaki en önemli ‘geri döndürülemeyen görme kaybı nedeni’ olarak gösterilmektedir. Genellikle herhangi bir belirti vermeksizin, yavaş yavaş, çevreden merkeze doğru görme kaybına yol açtığı ve ancak önemli derecede görme kaybı oluştuktan sonra kişi tarafından farkedilebildiği için glokomda erken tanı çok önem taşır. Kliniğimizde glokom hastalığına en erken dönemde yüksek duyarlılıkla tanı konulabilmesi için gerekli olan gelişmiş tanı cihazları kullanılmaktadır. Sarı zemin üzerinde mavi ışık görme duyarlılığını ölçme özelliğine de sahip olan bilgisayarlı görme alan cihazının, göz sinirini detaylı değerlendiren ve retina sinir lifleri tabakasının kalınlığını ölçen son jenerasyon OCT “Optik Koherens Tomografi”nin de yardımıyla glokom hastalarının tanı ve izleminde en üst standart yakalanmaktadır.

Çocuklarda kırma kusurlarının erken yaşta belirlenmesi, özellikle göz kaymalarının, göz tembelliğinin ve çeşitli nedenlere bağlı görme kayıplarının mümkün olan en erken dönemde saptanarak uygun tedaviye başlanması gerekmektedir. Kliniğimizde gelişmiş bilgisayarlı kırma kusuru belirleyici cihazların da yardımıyla tüm çocuk göz problemlerine erken dönemde tanı konulabilmesine ve gerekli tedavinin uygulanabilmesine imkan sağlanmaktadır.

Halk arasında “Sarı Nokta Hastalığı” adıyla da bilinen yaşa bağlı maküla dejenerasyonu bugün için tüm dünyada en yaygın ve önemli görme kaybı nedenleri arasında yer almaktadır. Medamerikan Tıp Merkezi Göz Kliniği’nde yaşa bağlı maküla dejenerasyonu tanısı ve izlemi Optik Koherens Tomografi (OCT) cihazı ile gerçekleştirilmekte, hastalığın tedavisinde vitreus içine ilaç enjeksiyonlarını da içeren tüm ileri tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir. Hipertansiyon, şeker hastalığı gibi sistemik hastalıklarda ve bazı ilaç kullanımlarında hayati önem taşıyan retina muayeneleri gerçekleştirilebilmektedir.

Gözdeki uveal dokunun inflamasyonu üveit olarak adlandırılır ve üveit batılı ülkelerde çalışan yaş grubunda körlüğün 4. en sık nedeni olarak gösterilmektedir. Üveit, Herpes virüsü, toksoplazmozis, tüberküloz, sifiliz gibi enfeksiyöz veya romatoid artrit, Behçet hastalığı, ankilozan spondilit ve sarkoidoz gibi enfeksiyöz olmayan otoimmün nedenlerin gözde inflamasyon yaratması sonucu ortaya çıkabilir. Klinikte üveit olguları değerlendirilerek gerekli tanısal işlemler, uygun medikal tedavi ve takip planlanmaktadır.

Kliniğimizde standart, astigmatlı, uzak-yakın görmeyi sağlayan multifokal, kozmetik, günlük, aylık ya da uzun süreli kullanımlı her türlü kontakt lens uygulaması yapılabilmekte,  tek kullanımlı deneme lensleriyle göz-lens uyumu en sağlıklı şekilde değerlendirilebilmekte ve kontakt lens kullanan kişilere sağlıklı kullanım için gerekli eğitimler verilmektedir.