Bölümler K-O Kardiyoloji


Tüm dünyada ve ülkemizde ölüm nedenleri sıralamasında ilk sırada kalp hastalıkları bulunmaktadır. Hastalıkları önceden saptamak, koruyucu tedavileri erken başlatmak hastalığı tedavi etmek kadar önemlidir.

Tıp Merkezimizde haftanın 6 günü verilen poliklinik hizmetinin yanı sıra, Elektrokardiyogram (EKG), Egzersiz EKG (Eforlu EKG, Treadmill), Ekokardiografi (Transtorasik EKO), Egzersiz EKO, Holter (Ambulatuar Ritm ve Tansiyon) yöntemleri kullanılarak kalp hastalıklarının teşhis ve ayaktan tedavisi hizmetleri sunulmaktadır.

Ailesinde erken kalp hastalığı öyküsü olan, sigara içen, hipertansiyonu, hiperkolesterolemisi ya da diyabeti olan riskli hastalarda koroner kalsiyum skoru ve gerekirse BT koroner anjiografi yöntemlerini kullanarak hastalığın erken saptanması ve tedavisi mümkün olabilmektedir.

Koroner arter hastalıkları, Kalp kapak hastalıkları, Hipertansiyon, Kalp ritm bozuklukları teşhis ve tedavisi için Amerikan Hastanesi ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ve Kardiovasküler Cerrahi ekipleri ile birlikte çalışarak ileri tetkik ve modern tedavi olanaklarını hastalara sunabilmekteyiz.

Türkiye’de ilk TAVİ (Transkateter Aortik Kapak İmplantasyonu) uygulaması Amerikan Hastanesinde yapılmıştır. Halen de en çok TAVİ yapılan merkezler arasında yer almaktayız. Mitraklip uygulaması da ekibimiz tarafından başarıyla yapılmaktadır.