Bölümler K-O Nöroloji


Nörolojik hastalıkların büyük çoğunluğu kronik hastalıklar olduğundan, Nöroloji bölümü takip açısından hasta-doktor ilişkisinin çok önem kazandığı bir bölümdür.

Baş ağrısı ve baş dönmesi/dengesizlik hissi nöroloji disiplini içinde çok sık görülen, multidisipliner bir tanı ve tedavi yaklaşımı gerektiren nörolojik yakınmalardır.

Baş ağrılarının en sık görülen nedeni, migren ve gerilim tipi baş ağrılarıdır. Ayrıca baş ağrıları beyin veya diğer sistemleri ilgilendiren bir hastalığın habercisi de olabilir. Yeni başlayan, şekil değiştiren veya ısrarcı baş ağrılarında mutlaka bir nöroloji uzmanına danışılmalıdır.

Beyin damarlarının tıkanmasına veya beyin kanamasına bağlı ortaya çıkan inme (stroke, beyin felci, beyin krizi vb.), toplumda sakatlığa yol açan hastalıklar içinde birinci sırada yer almaktadır.

Epilepsi (sara) hastalığında klasik bilinen kasılma-çırpınmalı nöbetler dışında, hastada klinik olarak belli bir süre sınırlı bilinç, davranış, duygu, hareket veya algılama fonksiyonlarına ilişkin bozukluk görülebilir. Senkop (bayılma) tablolarında nöbetin dışlanması önemlidir.

Multipl Skleroz (MS), beyin ve omuriliğin etkilenmesi sonucu özellikle gençlerde uyuşma, karıncalanma, keçeleşme, ağrı, güçsüzlük, bulanık/puslu görme, çift görme, dengesizlik, yürüme ve konuşma bozuklukları, idrar kaçırma, yorgunluk, baş dönmesi şeklinde ortaya çıkabilen bir hastalıktır.

Unutkanlık, dikkat ve konsantrasyon bozukluğu günümüzde genç popülasyonun da sıklıkla şikayet ettiği bir durumdur. İlerleyen yaşlarda bunama yapan hastalıklar içinde en sık gözlenen Alzheimer hastalığıdır. Alzheimer dışında unutkanlığa neden olabilecek birçok neden vardır.

Parkinson ve diğer hareket bozuklukları (titreme, düşmeler, istemsiz hareketler, kasılma vb.) olan hastalarda tanıya ve tedaviye yönelik değerlendirmeler gerçekleştirilmektedir.

Kas veya kas-sinir kavşağından kaynaklanan hastalıklarda görülen güçsüzlük, çabuk yorulma, kas ağrıları gibi hastalıkların teşhis ve tedavisi de Nöroloji bölümü tarafından yapılmaktadır.

Bel ve boyun fıtığı hastalıkları, tuzak nöropati (sinir sıkışmaları, karpal/ulnar tuzaklanma) gibi hastalıkların tanı ve takibinde, geçmeyen ağrıların değerlendirilmesinde ve tedavi planlanmasında Fizik Tedavi, Nöroşirürji ve Ortopedi bölümleriyle işbirliği yapılmaktadır.