Bölümler P-Y Psikoloji

MedAmerikan Tıp Merkezi bünyesinde çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik psikolojik destek hizmetleri kapsamında hastalar ruhsal, bilişsel, davranışsal ve gelişimsel açıdan değerlendirilir.

Danışanların bireysel ihtiyaçlarına uygun psikometrik değerlendirme ve psikolojik destek sağlanır. Kurumsal destek programları ve düzenli verilen eğitim seminerleri de psikoloji departmanının verdiği hizmeler arasındadır.

Yetişkin ve Ergen Danışmanlık Hizmetleri

Psikolojik Destek

Günümüzün modern dünyasında sağlık, bireyin bedensel ve ruhsal durumunun bir bütün olarak ele alınması ve buna yönelik ihtiyaçların giderilmesiyle tanımlanır. Hızla gelişen ve değişen çevre koşullarına ruhsal olarak uyum sağlayabilmemiz için kişilik yapımızı tanımak önemlidir. Kimi zaman çevresel etmenlerin etkisiyle yaşamla baş etme mekanizmalarımız etkisiz kalabilir. Sıklıkla yoğun tatminsizlik, sıkıntı ve yaşamdan eskisi kadar zevk alamamak, uzaklaşma, yabancılaşma isteği ortaya çıkar. Kimi zaman yalnız kalma ihtiyacı, çevreden gelen tepkilere karşı duyarlılık artar. Bireyler her zaman tolere ettikleri şeyleri tolere edememeye başlarlar.

Aile, okul ve iş yaşamında sürekli yaşanan başarısızlıklar ve hayal kırıklıkları, bireyin kendilik algısını olumsuz etkiler. Duygu durumunda meydana gelen değişimler, yakın çevreyle olan ilişkilere yansır. Kişi, kendini kurtulamadığı bir kısır döngünün içinde hissedebilir. Bu noktada, profesyonel yardım almak yararlı olabilir. Psikoterapi bireylerin yaşadıkları sıkıntı ve problemleri rahatlıkla ifade edebilecekleri güvenli bir ortam sunar. Unutulmamalıdır ki, yaşam dönemlerine ait krizler herkes için geçerlidir ve bu dönemde destek alınması sürecin daha kolay geçirilmesinde büyük fayda sağlar.

Psikolojik Destek Tedavileri ve Çalışma Yöntemleri

Psikolojik destek tedavisine başvuran bireylerin kişilik yapısı, içinde bulundukları çevre ve yaşadıkları dönemsel ya da sürekli problemlerin üzerlerindeki psikolojik etkileri ayrıntılı olarak değerlendirilir. Bireylerin yaşamla uyumlarını zorlaştıracak yaşam problemleriyle (iş kaybı, okul problemleri, sınav kaygısı sosyal ilişkilerde yaşanan başarısızlıklar gibi) karşılaştıkları durumlarda, bu problemlerle başetmeyi sağlayacak uygun ortamın yaratılması ve buna bağlı olarak yaşam kalitesinin artırılması hedeflenirr. Bu hedeflere yönelik bireysel psikoterapi hizmeti sağlanır.

Rahatlama teknikleri, yoğun stres altında olan bireylere yapılan psikolojik destek çalışmalarında faydalanılan teknikler arasındadır. Bunun yanında, davranışsal ve bilişsel teknikler başetme mekanizmalarının yeniden yapılandırılmasında kullanılan tekniklerdir. Ana hizmetlerimiz arasında yer alan psikoterapi çalışmalarında ise bireylerin yaşam süreçleri , kişilik yapıları , ruhsal ihtiyaçları içinde bulundukları psikososyal yapı ile birlikte bir bütün olarak ele alınır.

Psikolojik destek, ayaktan tedavi, hem de yatan hastalarımıza yönelik düzenli görüşmeler aracılığıyla sağlanır. Bireysel psikoterapi hizmetleri ayrıca uzun süreli fiziksel tedavi gerektiren durumlarda hastalığın ya da tedavinin yaratabileceği olumsuz etkilerin azaltılması amaçlar.

Bölüm Doktorları