Bölümler P-Y Radyoloji


MedAmerikan Tıp Merkezi 1.5 T MR, 128 kesitli multidedektör BT, 3 adet doppler ultrasonografi, dijital mammografi, biri digital diğeri CR özellikte iki röntgen, kemik dansitometri cihazı ve ameliyathanede kullanılan skopi cihazı ile hizmet verilmektedir.

MR GÖRÜNTÜLEME

1.5 T tüm donanımlara sahip MR cihazımız ile kas-iskelet, beyin, spine, abdomen, kardiovasküler tetkikler yapılmaktadır. Cihazın difüzyon, perfüzyon, MR anjiografi gibi ileri teknikler yapabilme özelliği mevcuttur. 

MULTİDEDEKTÖR BT

Bölümümüzde 128 kanallı cihazla hizmet verilmektedir. Abdomen, toraks,kas-iskelet, nöroradyoloji, koroner BT anjiografi, BT angiografi,  sanal kolonoskopi ve bronkoskopi tetkikleri yapılabilmektedir. 

DİJİTAL MAMMOGRAFİ

40 yaş ve üzeri kadınlarda yıllık düzenli mamografi takiplerinin yapılması meme kanserinin erken teşhisine olanak verir. Erken tanı bu kanser türünde beklenen yaşam süresinde ve kalitesini belirgin arttırmaktadır. Kliniğimizde bulunan dijital mammografi standart mammografiden %30-40 oranında daha az dozla çekim yapmaktadır.  Memenin sıkıştırılma derecesi kişinin doku özelliğine göre, yeteri kadar, otomatik olarak yapılır. Bu da hastanın daha az ağrı duymasını sağlar. Dijital mammografi ile memede yoğunluk farklılıklarının ayırt edilmesi kolaylaşır. Özellikle erken dönem bulgusu küçük nodüller ve kireçlenmeler kolayca görüntülenir. Elde edilen görüntüler dijital ortamda yüksek çözünürlüklü monitörlerde incelenmektedir. Ayrıca arşivlenme kolaylığı nedeni ile hastanın eski filmleri ihtiyaç duyulduğunda karşılaştırmada kullanılmaktadır.

DİJİTAL RADYOGRAFİ

Hızlı ve kaliteli çekim imkanı sağlayan özel sistemlerdir. Elde edilen görüntüler tanısal değeri güçlendiren özel monitörlerde değerlendirilmektedir. İkinci cihaz olarak da  Siemens Multix Pro kullanılmaktadır.

ULTRASONOGRAFİ VE DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

US farklı frekanstaki ses dalgaları ile batın içi organlar, meme, tiroid bezi, boyun, yumuşak dokular, kalça, genital organları değerlendirmektedir. Doppler tetkikinde boyun, kol ve bacaklar ile organ damarları dinamik olarak değerlendirilmektedir. Kullanılan cihaz kalitesi patoloji saptamada belirgin öneme sahiptir. Bu işlemler için bölümümüzde en üst düzey cihazlar kullanılmaktadır.

KEMİK DANSİTOMETRİ CİHAZI

Kemik dansitometri, kemik erimesinin (osteoporoz) erken teşhisi ve karşılaştırılabilir ölçümlerle takip edilmesi için kullanılan ve osteoporoza bağlı kırık riskini en doğru belirleyen yöntemdir. Özellikle menopoz ve sonrası dönemdeki kadınların takibi için bölümümüzde son teknoloji kemik dansitometri cihazı kullanılmaktadır.

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ

Radyoloji görüntüleme yanısıra örnekleme ile de tanıya yardımcı olmaktadır. Girişimsel radyolojik işlemlerde ultrasonografi, floroskopi, bilgisayarlı tomografi cihazlarından faydanalınır. Çok küçük bir kesi ya da hiç kesi yapılmadan genellikle lokal anestezi ile karaciğer, akciğer,prostat, tiroid ve meme biyopsileri yapılmaktadır. Ayrıca parasentez, torasentez, kist aspirasyonu ile tanı ve tedavi imkanı mevcuttur. Bazı biyopsiler patolog eşliğinde yapılmaktadır. Ayrıca eklem içi uygulamaları ortopedi bölümü ile birlikte US eşliğinde gerçekleştirilmektedir.