İnsan Kaynakları MedAmerikan Tıp Merkezi'nde Bir Gün

Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları seçme ve yerleştirme sisteminin temel ilkesi, doğru zamanda, doğru yerde, uygun yetkinliklerde, kaliteli, Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları felsefesini, vizyonunu, misyonunu ve ilkelerini benimseyip uygulayabilecek, kendini, takımını ve şirketini geliştirecek, teknolojideki gelişmeleri takip eden ve uygulayan eğitimli ve profesyonel insan kaynağını istihdam etmektir.

Kişilerin işin teknik gereksinimlerine uygun özellikler taşımasının yanında; çok yönlü, öğrenmeye ve yeniliklere açık, insan ilişkilerinde başarılı ve inisiyatif sahibi olmalarına dikkat edilir.

Seçme ve yerleştirmede ana ilke hiçbir ayırım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan işin gerektirdiği yetkinliklere (bilgi, beceri, davranış) sahip kişilere eşit fırsat vermek ve ilerleme olanağı sağlamaktır.

Adaylara başvurdukları göreve uygun olarak ön görüşmeden önce ya da sonra çeşitli testler uygulanmaktadır. Ancak testler tek bir seçim kriteri olarak değerlendirilmemekte, iş görüşmelerine yardımcı araç olarak kullanılmaktadır.

Bu sürecin sonunda uygun görülen adaylara İnsan Kaynakları Bölümü tarafından yazılı iş teklifi yapılır.  

Hastanelerimizde en kapsamlı sağlık hizmetlerini verirken yenilikçi yaklaşımımızla en güncel teknolojileri bir araya getiriyoruz. Ancak, biliyoruz ki, en önemli değerimiz insan kaynağımızın bilgi ve becerisidir.