İnsan Kaynakları Performans Değerlendirme


Tıp Merkezimizde yürütülen Performans Yönetimi Süreci (PYS) çalışan performanslarının şirket hedefleri doğrultusunda sürekli geliştirilmesini sağlayan bir süreçtir. 

 PYS'nin amacı : 

 - İşin gerektirdiği beceri ve davranışsal özelliklerin geliştirilmesi,

 - Bireysel gelişme ve eğitim planlarının hazırlanmasına temel oluşturulması,

 - Ücret ve ödül sistemlerinin desteklenmesi,

 - Belirsizliklerin ve rol çatışmalarının önlenmesi,

 - Çalışanın performansının geliştirilmesi konusunda özendirilmesi, 

 - Kariyer Planlama sürecinin adil ve objektif verilere dayandırılması,

olarak belirlenmiştir. Performans Değerlendirme, Ücret Yönetimi modülüne girdi sağlayabilmek amacıyla yılda bir kez yapılır. 

PYS'nin sistemi : 

- Hedef Değerlendirme 

- Yetkinlik Değerlendirme

olmak üzere iki aşamalı bir puanlama sistemine sahiptir.

Performans Değerlendirme, çeşitli açık pozisyonlar için uygun kişilerin tespiti (iç transfer, kariyer planlama fırsatları, vb.) eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi gibi İnsan Kaynakları uygulamalarına baz teşkil eder.

Kariyer Planlama

Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları'nda kariyer planlama başarı ile doğru orantılıdır. Kariyer planlama yatay ya da dikey olabilir. Yetki, sorumluluk ve ücret artışını beraberinde getirir. Kariyer planlamanın hayata geçirilebilmesi için o pozisyonun bilgi, deneyim ve performans değerlendirme önkoşullarına sahip olmak gerekir. Atamalar tamamen objektif veriler üzerinden gidilerek gerçekleştirilir.