İnsan Kaynakları Sunulan Olanaklar


Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları'nda "İş Değerlendirme Sistemi" ve bu sistemle bağlantılı olarak çalışan ücret sistemi kullanılmaktadır ki bu uygulama "eşit işe eşit ücret" politikasını desteklemektedir.

Çalışanlarımıza yılda 12 maaş dört ikramiye olmak üzere brüt 16 maaş ödenmektedir. Yılda bir kez ücret artışı yapılır. Maaş artışlarında, performans değerlendirme ve piyasa hareketleri göz önünde bulundurulur. Çalışanlar sosyal (ayni ve nakdi) yardımlarla desteklenmektedir.

Çalışanlarımıza her ay yol parası ayrıca; deterjan, ayakkabı, havlu ve gıda kolisi dağıtılmaktadır.

35 yaş altındaki tüm çalışanlarımız Koç Vakfı Emekli Sandığı'na üye olur. Maaş üzerinden Koç Vakfı'nın belirlediği oranda yapılan kesintiler vakıfta oluşturulan hesapta çalışan adına birikir ve çalışanın işten ayrılması durumunda kıdemine göre farklı koşullarda geri ödeme yapılır. Çalışanlarımız için isteğe bağlı özel sağlık sigortası imkanı bulunmakta, tüm Koç Grubu şirketlerinden indirimli faydalanmak adına Koç Ailem kartı verilmektedir.