Klinik Alanlar Tanısal Alanlar Klinik Laboratuvar ve Mikrobiyoloji


MedAmerikan Tıp Merkezi Klinik Laboratuvarı, Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları’nın temel tıbbi, idari ve kalite politikaları doğrultusunda, ayaktan başvuran hastalar ile laboratuvar hizmetlerinden yararlanan anlaşmalı kurumların, bu konudaki beklenti ve gereksinimlerini karşılamak üzere kurulmuştur. Klinik tanı ve tedavi süreçlerinin izlenmesinde gerekli olan klinik biyokimya, immünoloji, hematoloji, mikrobiyoloji ve seroloji test hizmetleri, Amerikan Hastanesi Merkez Laboratuvarı’yla işbirliği içerisinde zamanında, doğru ve güvenilir olarak sunulmaktadır.

 Klinik laboratuvarın amacı;

 

Hastadan test için örnek alınmasından sonuçların hasta yararına kullanılmasına kadar, her adımda hasta güvenliği ve beklentileri göz önünde bulundurulmaktadır. Ulusal ve uluslararası hizmet ve yönetim standartlarının gerektirdiği uygulamalar eksiksiz olarak yerine getirilmektedir.

Tanı, tedavi ve hasta değerlendirmesinde gereksinim duyulan tüm laboratuvar testleri, modern cihazlar, sürekli güncel eğitimlerle desteklenen deneyimli teknisyenler, kullanışlı, iyi tasarlanmış fiziksel ortam ve kaliteye özen gösteren etkin bir yönetim ekibiyle gerçekleştirilmektedir.

Laboratuvar hizmet standartlarına uygun olarak, hizmet sunumunun her adımında, hasta beklenti, hak ve sorumlulukları göz önünde bulundurularak ve çalışan, çevre ve hasta güvenliği kavramlarına değer verilerek çalışılmaktadır.

Laboratuvarda kullanılan cihazların ve testler için kullanılan malzemelerin performansı, analiz süreçlerinin her aşamasında denetlenmektedir. Bu denetimler, laboratuvara özgü kontrol yöntemlerinin yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleri (Collage of American Pathologists; CAP), İngiltere (Bio-Rad) ve Avusturya (Österreichische Gesellschaft für Qualiteatssiccherung und Standardisierung Medizinisch-diagnostischer Untersuchungen; ÖQUASTA) gibi ülkelerin uluslararası iç ve dış kalite kontrol örnekleriyle de yapılmakta ve sonuçlar sertifikalandırılmaktadır.

Günümüz koşullarında, hastaya verilen hizmetin kalitesi ve güvenilirliğinin yanı sıra, hastaya “ulaşılabilir” olunması da büyük önem taşımaktadır. İstanbul’un her geçen gün yoğunlaşan trafik sorunu ve zaman kavramının artan değeri, bazı vazgeçilmez sağlık hizmetlerinin hastaya götürülmesini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, laboratuvar bünyesinde oluşturulan bir ekip tarafından, laboratuvar testleri için “Evden Örnek Alma Hizmeti” de hasta ve doktoru tarafından yapılan talepler doğrultusunda etkin bir şekilde yürütülmektedir.

Bölüm Doktorları