MedAmerikan Yaklaşımımız


MedAmerikan Tıp Merkezi olarak yönetim anlayışımız, kalite ve çevre politikamız gereği;

Hasta, çalışan ve bütün paydaşlarımızın gereksinim, deneyim, beklenti ve haklarını göz önünde bulundurarak, yasa, yönetmelik, ulusal ve uluslararası standardizasyon, akreditasyon ve Koç Topluluğu gerekliliklerine uymayı,

Sağlık hizmetlerini ulusal ve uluslararası standartlarda sunmak için meslek etiği ilkelerine uymayı,

Hastalarımızın, yakınlarının ve çalı‑anlarımızın memnuniyetini ve bağlılığını artırmayı,

Güncel bilgi ve tıbbi teknolojileri kullanarak, yeni uygulamalarda liderlik yapan bir kurum olarak çalışmayı,

Süreçlerimizi izleyerek, ekip çalışması ile sürekli geliştirme ve iyileştirmeyi,

Çalışan yetkinliklerinin artırılması ve eğitimlerine önem vermeyi,

Hastalarımızın, yakınlarının, çalı‑anlarımızın, taşeronların, tedarikçilerin ve etkileşim içinde bulunduğumuz toplumun çevre bilincini artırmayı ve çevre konusunda sürekli iletişim içerisinde olmayı,

Hizmetlerimizin çevreye verebileceği olumsuz etkileri ve riskleri en aza indirmek amacıyla çevresel unsurları tanımlamayı, izlemeyi, kontrol etmeyi, kirliliği önlemeyi ve performansımızı sürekli iyileştirerek çevreyi korumayı,

Atıklarımızı yasal gereklilikler çerçevesinde yöneterek, atık miktarını azaltmayı, geri kazanılabilir atıkları değerlendirmeyi ve doğal kaynakları etkin kullanmayı,

Bu amaçlarla oluşturulan sistemleri, kurum kültürümüzü ve saygınlığımızı gelecek nesillere aktarmayı taahhüt ediyoruz.

“Medamerikan Tıp Merkezi Çevre ve Kalite Yönetim Sistemi, “Bölümler” ve “Klinik Alanlar” sekmelerinde yer alan bölümleri kapsamaktadır.”