Programlarımız - Hizmet Gruplarımız

Entegre hasta bakımı, hastaların tüm beklentilerini karşılayacak sağlık çalışanlarının rollerinin ayrıntılı olarak belirlendiği ve kişilerin inisiyatifine kalmadan koordine edilen bir sistemin sürekli çalışmasıdır. Bütün bu gerekliliklerin çözümünde ve başarısında planlama ve koordinasyon vardır. Rollerin şeffaf bir şekilde belli olduğu entegre-koordine hasta bakımı, hızlı bir şekilde hasta ile yapılacak tedaviyi ayrıntılı olarak paylaşır, hastanın onayını alır, etkili tedavi ve bakım sunarak hastanın her türlü beklentisini karşılar. Bu yaklaşım hasta taburcu olduktan sonra da bakımın sürekliliğini sağlamak adına devam eder. 

Tüm bu süreci, hastanın tedavisinin sorumluluğunu alan bir doktor ve sağlığı ile ilgili her türlü ihtiyacı ile ilgilenen anahtar rolde bir koordinatör ile beraber yönetir. Hastanın etrafında beraberce takım halinde çalışan uyumlu bir ekip vardır. Takımın koordinasyonunu sağlayan kişi hastanenin koridorlarında, evinizde, işyerinizde sorununuza ve endişenize çözüm bulan, sanki sizinle birlikte yürüyen bir gölge gibidir. Bu bakım anlayışını biz klinik programlar ve hizmet gruplarıyla hayata geçirmeyi planlıyoruz.